ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

To Greecious είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες δημιουργούς, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. To Greecious προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου («ιστοσελίδα», «site») www.greecious.gr («Δικτυακός Τόπος») με τους παρακάτω Γενικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης», «αγοραστής» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη σελίδα και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Το Greecious διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους. Έπειτα από οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ GREECIOUS – ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1 Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται δωρεάν. Μπορείτε αν θέλετε, να επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο, να περιηγηθείτε σε αυτόν, να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αναζήτησης προϊόντων, να δείτε τις προσφορές και να διαβάσετε τις συνεντεύξεις των δημιουργών χωρίς εγγραφή ή οποιαδήποτε χρέωση.

1.2 Για τη χρήση περαιτέρω υπηρεσιών του Greecious, όπως η αξιολόγηση ή ο σχολιασμός προϊόντων, απαιτείται η εγγραφή σας, μέσω της φόρμας εγγραφής χρήστη. Για τις υπηρεσίες αξιολόγησης και σχολιασμού απαιτείται η εγγραφή σας ως απλού χρήστη, μέσω της φόρμας δημιουργίας λογαριασμού απλού. Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και ένα κωδικό πρόσβασης.

1.3 Πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να εγγραφείτε ως χρήστης στο Greecious. Για τους σκοπούς του παρόντος, τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας και η αποδοχή των Όρων Χρήσης του Greecious.gr ποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.

  1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης, με τον οποίο ενεργοποιείτε το λογαριασμό σας, μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε σχόλια και αξιολογήσεις ή να επικοινωνείτε με επιχειρηματίες μέσω του Greecious.gr.

2.2 Κάθε χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από την ιστοσελίδα. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Το Greecious δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Το Greecious διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους παρόντες Όρους.

2.3 To Greecious διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους παρόντες Όρους. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση info@Greecious.gr.

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Το Greecious διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών – πελατών της σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση αυτού του Αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Τα δεδομένα που τηρούνται στο Αρχείο του Greecious είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που εσείς έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του Greecious (επικοινωνία, αποστολή ενημερωτικού δελτίου, διαδικτυακή προβολή κλπ.).

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι καταρχήν η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο εγγραφήκατε, δηλαδή η αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του Greecious προς εσάς. Επίσης η αποθήκευση των δεδομένων σας σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή εντός Ε.Ε. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων σας.

3.3 Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@greecious.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

3.4 Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Εάν επιθυμείτε να σας αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) με τα νέα και τις προσφορές του Greecious μπορείτε να το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας ή μεταγενέστερα εισάγοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη σχετική θέση.

  1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο δικτυακός τόπος www.greecious.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

4.2  Η επιχείρηση διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, βάσεων δεδομένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Μέρος του περιεχομένου του Greecious, και ιδίως άρθρα, κείμενα προσφορών, περιγραφές των καταχωρούμενων προϊόντων και εικόνες που τα συνοδεύουν, μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί το Greecious. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του πάσης φύσεως περιεχομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εικόνων, κειμένων, και κάθε οπτικοακουστικού υλικού) του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προστίθεται από τους χρήστες, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.

4.3  Το σήμα «Greecious» και όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών γνωρισμάτων των καταχωρούμενων επιχειρήσεων, αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα είτε της ατομικής επιχείρησης , ή τρίτων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου τρίτων χωρών και βάσει διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς έγγραφη άδεια των δικαιούχων απαγορεύεται απολύτως.

 

4.4 Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο πνευματικό έργο σας έχει αντιγραφεί ή καταχωρηθεί στο Greecious κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα προσωπικότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στη διεύθυνση info@greecious.gr. Για την ευχερέστερη και ταχύτερη επίλυση της διαφοράς, περαιτέρω αποδείξεις και διατυπώσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας επί του συγκεκριμένου έργου θα σας ζητηθούν, κατά τα πρότυπα της Digital Millenium Copyright Act.

 

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ GREECIOUS

 

5.1 ΕπιχειρήσειςΔημιουργοί

Το Greecious είναι μια πλατφόρμα(multistore) παρουσίασης μοναδικών, πρωτότυπων και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων από διαφορετικούς Έλληνες δημιουργούς. Ο κάθε δημιουργός έχει το δικό του χώρο(subdomain) για να παρουσιάσει και να πουλήσει τα προϊόντα του. Οι πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρημένες επιχειρήσεις, οι φωτογραφίες και τα κείμενα, εφόσον υπάρχουν, προέρχονται από την ίδιες. Ως χρήστης του Greecious έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε ή να αξιολογήσετε τα προβαλλόμενα προιόντα αλλά και να τα αγοράσετε απευθείας από τους δημιουργούς. Καθίσταται σαφές ότι η ατομική επιχείρηση  μέσω του Greecious απλώς παρέχει το μέσο προβολής και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών, ενώ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των καταχωρούμενων στοιχείων. Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες για ορισμένη προβαλλόμενη επιχείρηση ή σχετικά με τη λειτουργία της θα πρέπει να απευθύνεστε στη σελίδα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή αξιοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Η συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας από το Greecious χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση των ενδιαφερομένων (π.χ. για σκοπούς αζήτητης διαφήμισης) απαγορεύεται.

 

5.2 Σχολιασμός και Αξιολόγηση

Ο σχολιασμός των επιχειρήσεων και των προϊόντων υπόκειται σε έλεγχο και μετριασμό (moderation) από τους διαχειριστές του Greecious. Κατά τη δημοσίευση οποιουδήποτε σχολίου, οφείλετε να τηρείτε τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του επόμενου άρθρου 6. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων γίνεται από οποιοδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη του Greecious σε κλίμακα από 1 έως 5 (αστεράκια) κατά την ελεύθερη κρίση του. Κάθε χρήστης οφείλει να στηρίζει την αξιολόγησή του στην προσωπική του γνώση και εμπειρία από την αξιολογούμενη επιχείρηση. Ωστόσο, το Greecious δεν είναι σε θέση να ελέγχει την εγκυρότητα της ελεύθερης αξιολόγησης των χρηστών και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τα αποτελέσματά της.

5.3 Περιορισμός ευθύνης

Αναγνωρίζετε ότι το Greecious δεν συνδέεται με τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις με καμία άλλη σχέση συνεργασίας ή προώθησης και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν.

  1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

6.1 Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Greecious έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν σχόλια σχετικά με τις προβαλλόμενες σε αυτό επιχειρήσεις. Κατά τη δημοσίευση σχετικών σχολίων οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες δεοντολογίας του παρόντος άρθρου.

6.2 Αποδέχεστε ότι παρόλο που το Greecious σας παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. Κατά συνέπεια είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στα σχόλια του Δικτυακού Τόπου και υποχρεούστε να δέχεστε την άμεση διαγραφή του, εάν έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.3 Ως σχολιαστής οφείλετε να καταθέτετε την άποψή σας, που βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Η χρήση του Greecious για σκοπούς αθέμιτου ανταγωνισμού (π.χ. δημοσίευση θετικών σχολίων από άτομα σχετιζόμενα με την επιχείρηση ή αρνητικών σχολίων από ανταγωνιστές) απαγορεύεται. Σας συνιστούμε αυστηρά να εκφράζεστε με ακρίβεια και μετριοπάθεια στην κριτική σας. Προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις μπορεί να οδηγούν στην αφαίρεση ολόκληρου του σχολίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια ή προσωπικότητα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, το Greecious δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα σχόλια των επιχειρήσεων προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

6.4 Η ατομική επιχείρηση και το Greecious δεν έχουν νομική υποχρέωση να ελέγχουν τα σχόλια ή την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών ή μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων, ούτε είναι εφικτός ο πλήρης και διαρκής έλεγχος. Παρόλα αυτά διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθούν το υλικό κάθε μορφής επικοινωνίας μέσα στο Δικτυακό Τόπο και να αφαιρούν περιεχόμενο χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση κατά την απόλυτη βούληση των διαχειριστών τους. Σχόλια μπορεί επίσης να αφαιρούνται κατόπιν αιτήματος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται.

6.5 Σε περίπτωση που το Greecious ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παρανόμου περιεχομένου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος μόνιμα ή προσωρινά.

6.6 Ευθύνεστε απέναντι στην ατομική επιχείρηση , το Greecious και τους συνεργάτες τους, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Greecious για:

Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προσβάλλει την προσωπικότητά τους ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα.

Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Δημοσίευση ή αποστολή περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Δ) Δημοσίευση ή αποστολή περιεχομένου ή χρήση άλλης μεθόδου για την προβολή αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή αζήτητης προώθησης περιεχομένου (spam).

Ε) Πώληση, προώθηση ή με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παράνομων, επικίνδυνων για την υγεία ή την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Greecious διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω λόγους να αφαιρεί περιεχόμενο και να διαγράφει χρήστες ακόμη και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Το Greecious μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο του, εάν διαπιστώνεται επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων. Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους ή/και τους όρους χρήσης δύο φορές ή/και έχει έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του για τους ανωτέρω λόγους δύο φορές.

6.7 Το Greecious δεν μπορεί πάντα να είναι βέβαιο για το περιεχόμενο των σχολίων πριν αυτά εμφανισθούν στην ιστοσελίδα του. Έτσι ενδέχεται κάποιος χρήστης να καταχωρήσει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων το είδος ή το περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους. Παρακαλούμε βοηθήστε μας με το να μας αναφέρετε οποιοδήποτε σχόλιο που εμφανίζεται σε επιχείρηση καταχωρημένη στο Greecious και είναι παράνομο, επικίνδυνο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, μέσω της φόρμας επικοινωνίας με το Greecious.

7.COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

8.1 Ο Δικτυακός Τόπος σε πολλά σημεία του συμπεριλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η ατομική επιχείρηση  και το Greecious για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε αν τους ακολουθήσετε. Σε καμία περίπτωση το Greecious δεν εγγυάται, ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Το Greecious διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέτει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

8.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η ατομική επιχείρηση  και το Greecious σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται  για το περιεχόμενο των συνδέσμων που περιλαμβάνει ο Δικτυακός Τόπος, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν αυτοί ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

  1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

9.1 Εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης  και του Greecious δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, σχετικά με το είδος ή την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων – δημιουργών που είναι καταχωρημένες και προβάλλονται στο Δικτυακό Τόπο, για τα οποία οι επιχειρήσεις είναι αποκλειστικά υπεύθυνες. Σε καμία περίπτωση το Greecious, οι εργαζόμενοί του ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

9.2 Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

9.3 Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ατομική επιχείρηση  και το Greecious δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνετε με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Προβαίνετε σε ενέργειες βάσει των πληροφοριών του www.Greecious.gr με δική σας επιλογή και ευθύνη, αξιολογώντας ελεύθερα τις προσφερόμενες υπηρεσίες και αναγνωρίζοντας ότι ουδεμία εταιρική ή άλλη σχέση συνεργασίας ή εγγύησης συνδέει την ατομική επιχείρηση  και το Greecious με τους ιδιοκτήτες των προβαλλόμενων επιχειρήσεων ή με τους τρίτους δικτυακούς τόπους, των οποίων το περιεχόμενο αναδημοσιεύει.

10.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι παρόντες όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε πρόβλεψη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

Copyright © 2017 Greecious.gr